ABC.es

laGuíaTV

patrocinado por .

Programación Playhouse Disney

Programacion TV

00:05

Art Attack

00:05 a 00:30

00:30

Art Attack

00:30 a 00:54

00:54

¡A comer!

00:54 a 00:58

00:58

¡A comer!

00:58 a 01:03

01:03

Art Attack

01:03 a 01:26

01:26

Art Attack

01:26 a 01:50

01:50

Art Attack

01:50 a 02:13

02:13

Art Attack

02:13 a 02:36

02:36

¡A comer!

02:36 a 02:40

02:40

Art Attack

02:40 a 03:04

03:04

Art Attack

03:04 a 03:28

03:28

Art Attack

03:28 a 03:52

03:52

Art Attack

03:52 a 04:16

04:16

¡A comer!

04:16 a 04:20

04:20

¡A comer!

04:20 a 04:25

04:25

Art Attack

04:25 a 04:48

04:48

Art Attack

04:48 a 05:12

05:12

Art Attack

05:12 a 05:36

05:36

Art Attack

05:36 a 06:00

06:00

Pj Masks

06:00 a 06:13

06:13

Conecta con Miles

06:13 a 06:14

06:14

Zou

06:14 a 06:26

06:26

¡A comer!

06:26 a 06:30

06:30

Ricitos y Osito

06:30 a 06:43

06:43

Los Cuentos De Minnie

06:43 a 06:47

06:47

Los Cuentos De Minnie

06:47 a 06:51

06:51
07:15

¡A comer!

07:15 a 07:20

07:20

La Princesa Sofía

07:20 a 07:43

07:43
07:45

Pj Masks

07:45 a 07:57

07:57

Pj Masks

07:57 a 08:10

08:10

¡A comer!

08:10 a 08:15

08:15
08:28
08:30
08:43
08:45

Miles del Futuro

08:45 a 08:58

08:58

Tsum Tsum

08:58 a 09:00

09:00

Ricitos y Osito

09:00 a 09:12

09:12

Ricitos y Osito

09:12 a 09:24

09:24

Mickey Mousejercicios

09:24 a 09:28

09:28

Ricitos y Osito

09:28 a 09:41

09:41

Un, Dos, ¡Chef!

09:41 a 09:57

09:57
10:00
10:25

La Guardia del León

10:25 a 10:48

10:48

Nina ya es mayor

10:48 a 10:52

10:52

Nina ya es mayor

10:52 a 10:55

10:55

Miles del Futuro

10:55 a 11:07

11:07

Miles del Futuro

11:07 a 11:20

11:20

Tsum Tsum

11:20 a 11:23

11:23

Tsum Tsum

11:23 a 11:26

11:26
11:31

La Princesa Sofía

11:31 a 11:55

11:55
12:00

La Casa de Mickey Mouse

12:00 a 12:46

12:46

Los Cuentos De Minnie

12:46 a 12:49

12:49

Los Cuentos De Minnie

12:49 a 12:54

12:54

Pj Masks

12:54 a 13:08

13:08

Pj Masks

13:08 a 13:21

13:21
13:25
13:29

Tsum Tsum

13:29 a 13:31

13:31

Doctora Juguetes

13:31 a 13:43

13:43

Doctora Juguetes

13:43 a 13:55

13:55

¡A comer!

13:55 a 14:00

14:00

Doctora Juguetes

14:00 a 14:15

14:15

La Princesa Sofía

14:15 a 14:38

14:38

Los Cuentos De Minnie

14:38 a 14:42

14:42

Los Cuentos De Minnie

14:42 a 14:45

14:45

Zou

14:45 a 14:58

14:58

¡Es Imbungasionante!

14:58 a 15:00

15:00
15:23
15:27
15:30
15:43

Conecta con Miles

15:43 a 15:44

15:44

Conecta con Miles

15:44 a 15:45

15:45

Miles del Futuro

15:45 a 15:58

15:58

Conecta con Miles

15:58 a 15:59

15:59

Conecta con Miles

15:59 a 16:00

16:00

La Guardia del León

16:00 a 16:22

16:22

¡A comer!

16:22 a 16:27

16:27

¡A comer!

16:27 a 16:31

16:31

La Princesa Sofía

16:31 a 16:55

16:55

Tsum Tsum

16:55 a 16:58

16:58

Tsum Tsum

16:58 a 17:00

17:00
17:45

Los Cuentos De Minnie

17:45 a 17:48

17:48

Los Cuentos De Minnie

17:48 a 17:53

17:53

Miles del Futuro

17:53 a 18:08

18:08

Mickey Mousejercicios

18:08 a 18:12

18:12

Mickey Mousejercicios

18:12 a 18:15

18:15

Pj Masks

18:15 a 18:28

18:28

¡Es Imbungasionante!

18:28 a 18:30

18:30

Pj Masks

18:30 a 18:42

18:42

Pj Masks

18:42 a 18:54

18:54

¡A comer!

18:54 a 18:59

18:59

¡A comer!

18:59 a 19:03

19:03
19:27

¡Es Imbungasionante!

19:27 a 19:30

19:30

Doctora Juguetes

19:30 a 19:42

19:42

Doctora Juguetes

19:42 a 19:54

19:54
19:58
20:01
20:13
20:26

La Guardia del León

20:26 a 20:49

20:49

¡A comer!

20:49 a 20:53

20:53

¡A comer!

20:53 a 20:57

20:57

Los Cuentos De Minnie

20:57 a 21:01

21:01

Pj Masks

21:01 a 21:13

21:13

Pj Masks

21:13 a 21:26

21:26

Pj Masks

21:26 a 21:38

21:38

Pj Masks

21:38 a 21:51

21:51
21:55

La Princesa Sofía

21:55 a 22:20

22:20
22:43

Los Cuentos De Minnie

22:43 a 22:46

22:46

Los Cuentos De Minnie

22:46 a 22:50

22:50

La Colmena Feliz

22:50 a 22:58

22:58

¡Es Imbungasionante!

22:58 a 23:00

23:00

Zou

23:00 a 23:12

23:12

Nina ya es mayor

23:12 a 23:15

23:15

Art Attack

23:15 a 23:40

23:40

Art Attack

23:40 a 00:05

00:05

Art Attack

00:05 a 00:30

00:30

Art Attack

00:30 a 00:54

00:54

¡A comer!

00:54 a 00:58

00:58

¡A comer!

00:58 a 01:03

01:03

Art Attack

01:03 a 01:26

01:26

Art Attack

01:26 a 01:50

01:50

Art Attack

01:50 a 02:13

02:13

Art Attack

02:13 a 02:36

02:36

¡A comer!

02:36 a 02:40

02:40

Art Attack

02:40 a 03:04

03:04

Art Attack

03:04 a 03:28

03:28

Art Attack

03:28 a 03:52

03:52

Art Attack

03:52 a 04:16

04:16

¡A comer!

04:16 a 04:20

04:20

¡A comer!

04:20 a 04:25

04:25

Art Attack

04:25 a 04:48

04:48

Art Attack

04:48 a 05:12

05:12

Art Attack

05:12 a 05:36

05:36

Art Attack

05:36 a 06:00

06:00

Pj Masks

06:00 a 06:13

06:13

Conecta con Miles

06:13 a 06:14

06:14

Zou

06:14 a 06:26

06:26

¡A comer!

06:26 a 06:30

06:30

Ricitos y Osito

06:30 a 06:43

06:43

Los Cuentos De Minnie

06:43 a 06:47

06:47

Los Cuentos De Minnie

06:47 a 06:51

06:51
07:15

¡A comer!

07:15 a 07:20

07:20

La Princesa Sofía

07:20 a 07:43

07:43
07:45

Pj Masks

07:45 a 07:57

07:57

Pj Masks

07:57 a 08:10

08:10

¡A comer!

08:10 a 08:15

08:15
08:28
08:30
08:43
08:45

Miles del Futuro

08:45 a 08:58

08:58

Tsum Tsum

08:58 a 09:00

09:00

Ricitos y Osito

09:00 a 09:12

09:12

Ricitos y Osito

09:12 a 09:24

09:24

Mickey Mousejercicios

09:24 a 09:29

09:29

Ricitos y Osito

09:29 a 09:41

09:41

Ricitos y Osito

09:41 a 09:53

09:53
09:57
10:00
10:25

La Guardia del León

10:25 a 10:48

10:48

Nina ya es mayor

10:48 a 10:52

10:52

Nina ya es mayor

10:52 a 10:55

10:55

Miles del Futuro

10:55 a 11:07

11:07

Miles del Futuro

11:07 a 11:20

11:20

Tsum Tsum

11:20 a 11:23

11:23

Tsum Tsum

11:23 a 11:26

11:26
11:31

La Princesa Sofía

11:31 a 11:55

11:55
12:00

La Casa de Mickey Mouse

12:00 a 12:47

12:47

Los Cuentos De Minnie

12:47 a 12:50

12:50

Los Cuentos De Minnie

12:50 a 12:54

12:54

Pj Masks

12:54 a 13:08

13:08

Pj Masks

13:08 a 13:21

13:21
13:25
13:29

Tsum Tsum

13:29 a 13:31

13:31

Doctora Juguetes

13:31 a 13:43

13:43

Doctora Juguetes

13:43 a 13:55

13:55

¡A comer!

13:55 a 14:00

14:00

Doctora Juguetes

14:00 a 14:15

14:15

La Princesa Sofía

14:15 a 14:38

14:38

Los Cuentos De Minnie

14:38 a 14:42

14:42

Los Cuentos De Minnie

14:42 a 14:45

14:45

Zou

14:45 a 14:58

14:58

¡Es Imbungasionante!

14:58 a 15:00

15:00
15:23
15:27
15:30
15:43

Conecta con Miles

15:43 a 15:44

15:44

Conecta con Miles

15:44 a 15:45

15:45

Miles del Futuro

15:45 a 15:58

15:58

Conecta con Miles

15:58 a 15:59

15:59

Conecta con Miles

15:59 a 16:00

16:00

La Guardia del León

16:00 a 16:22

16:22

¡A comer!

16:22 a 16:27

16:27

¡A comer!

16:27 a 16:31

16:31

La Princesa Sofía

16:31 a 16:54

16:54

Tsum Tsum

16:54 a 16:58

16:58

Tsum Tsum

16:58 a 17:00

17:00

La Princesa Sofía

17:00 a 17:47

17:47

Los Cuentos De Minnie

17:47 a 17:50

17:50

Los Cuentos De Minnie

17:50 a 17:55

17:55

Miles del Futuro

17:55 a 18:08

18:08

Mickey Mousejercicios

18:08 a 18:12

18:12

Mickey Mousejercicios

18:12 a 18:15

18:15

Pj Masks

18:15 a 18:28

18:28

¡Es Imbungasionante!

18:28 a 18:30

18:30

Pj Masks

18:30 a 18:42

18:42

Pj Masks

18:42 a 18:54

18:54

¡A comer!

18:54 a 18:59

18:59

¡A comer!

18:59 a 19:03

19:03
19:27

¡Es Imbungasionante!

19:27 a 19:30

19:30

Un, Dos, ¡Chef!

19:30 a 19:46

19:46

Doctora Juguetes

19:46 a 19:59

19:59
20:02
20:14
20:26

La Guardia del León

20:26 a 20:49

20:49

¡A comer!

20:49 a 20:53

20:53

¡A comer!

20:53 a 20:57

20:57

Los Cuentos De Minnie

20:57 a 21:01

21:01

Pj Masks

21:01 a 21:13

21:13

Pj Masks

21:13 a 21:26

21:26

Pj Masks

21:26 a 21:38

21:38

Pj Masks

21:38 a 21:51

21:51
21:55

La Princesa Sofía

21:55 a 22:20

22:20
22:43

Los Cuentos De Minnie

22:43 a 22:46

22:46

Los Cuentos De Minnie

22:46 a 22:50

22:50

La Colmena Feliz

22:50 a 22:58

22:58

¡Es Imbungasionante!

22:58 a 23:00

23:00

Zou

23:00 a 23:12

23:12

Nina ya es mayor

23:12 a 23:15

23:15

Art Attack

23:15 a 23:40

23:40

Art Attack

23:40 a 00:05

00:05

Art Attack

00:05 a 00:30

00:30

Art Attack

00:30 a 00:54

00:54

¡A comer!

00:54 a 00:58

00:58

¡A comer!

00:58 a 01:03

01:03

Art Attack

01:03 a 01:26

01:26

Art Attack

01:26 a 01:50

01:50

Art Attack

01:50 a 02:13

02:13

Art Attack

02:13 a 02:36

02:36

¡A comer!

02:36 a 02:40

02:40

Art Attack

02:40 a 03:04

03:04

Art Attack

03:04 a 03:28

03:28

Art Attack

03:28 a 03:52

03:52

Art Attack

03:52 a 04:16

04:16

¡A comer!

04:16 a 04:20

04:20

¡A comer!

04:20 a 04:25

04:25

Art Attack

04:25 a 04:48

04:48

Art Attack

04:48 a 05:12

05:12

Art Attack

05:12 a 05:36

05:36

Art Attack

05:36 a 06:00

06:00
06:24

Los Cuentos De Minnie

06:24 a 06:27

06:27

Los Cuentos De Minnie

06:27 a 06:30

06:30

Doctora Juguetes

06:30 a 06:42

06:42

Doctora Juguetes

06:42 a 06:55

06:55

Tsum Tsum

06:55 a 06:58

06:58

Tsum Tsum

06:58 a 07:00

07:00

La Princesa Sofía

07:00 a 07:23

07:23

¡A comer!

07:23 a 07:27

07:27

¡A comer!

07:27 a 07:31

07:31

Pj Masks

07:31 a 07:43

07:43

Pj Masks

07:43 a 07:56

07:56
08:00

Ricitos y Osito

08:00 a 08:12

08:12

Ricitos y Osito

08:12 a 08:26

08:26

Mickey Mousejercicios

08:26 a 08:29

08:29

Ricitos y Osito

08:29 a 08:41

08:41

Ricitos y Osito

08:41 a 08:53

08:53

¡A comer!

08:53 a 08:57

08:57

¡A comer!

08:57 a 09:01

09:01

La Guardia del León

09:01 a 09:26

09:26

¡Luces, Cámara, Lexi!

09:26 a 09:29

09:29

Doctora Juguetes

09:29 a 09:42

09:42
09:45
10:10

La Princesa Sofía

10:10 a 10:36

10:36

Los Cuentos De Minnie

10:36 a 10:39

10:39

Pj Masks

10:39 a 10:53

10:53

¡Es Imbungasionante!

10:53 a 10:55

10:55

Zou

10:55 a 11:09

11:09

Conecta con Miles

11:09 a 11:10

11:10

La Guardia del León

11:10 a 11:35

11:35
12:00
12:45

Los Cuentos De Minnie

12:45 a 12:48

12:48

Los Cuentos De Minnie

12:48 a 12:53

12:53
12:57
13:01

La Princesa Sofía

13:01 a 13:26

13:26
13:30

La Princesa Sofía

13:30 a 13:55

13:55

Los Cuentos De Minnie

13:55 a 13:59

13:59

Doctora Juguetes

13:59 a 14:13

14:13

¡Luces, Cámara, Lexi!

14:13 a 14:16

14:16

La Guardia del León

14:16 a 14:41

14:41
14:44
15:10

Mickey Mousejercicios

15:10 a 15:14

15:14

Miles del Futuro

15:14 a 15:29

15:29

Conecta con Miles

15:29 a 15:30

15:30

Pj Masks

15:30 a 15:42

15:42

Pj Masks

15:42 a 15:57

15:57
16:01
16:26

Mickey Mousejercicios

16:26 a 16:30

16:30

La Guardia del León

16:30 a 16:53

16:53
16:57
17:00
17:24

¡Es Imbungasionante!

17:24 a 17:27

17:27

¡Es Imbungasionante!

17:27 a 17:30

17:30

Pj Masks

17:30 a 17:42

17:42

Pj Masks

17:42 a 17:56

17:56
18:00
18:12
18:26
18:30

La Princesa Sofía

18:30 a 18:55

18:55

¡Luces, Cámara, Lexi!

18:55 a 19:00

19:00

Pj Masks

19:00 a 19:12

19:12

Pj Masks

19:12 a 19:24

19:24

¡Es Imbungasionante!

19:24 a 19:27

19:27

¡Es Imbungasionante!

19:27 a 19:30

19:30

La Guardia del León

19:30 a 19:53

19:53
19:57
20:00

La Guardia del León

20:00 a 20:23

20:23

Mickey Mousejercicios

20:23 a 20:27

20:27

Mickey Mousejercicios

20:27 a 20:30

20:30
20:56

¡A comer!

20:56 a 21:00

21:00

Pj Masks

21:00 a 21:12

21:12

Pj Masks

21:12 a 21:24

21:24

Tsum Tsum

21:24 a 21:27

21:27

Tsum Tsum

21:27 a 21:30

21:30

Doctora Juguetes

21:30 a 21:42

21:42

Doctora Juguetes

21:42 a 21:55

21:55

La Princesa Sofía

21:55 a 22:20

22:20
22:25

Los Cuentos De Minnie

22:25 a 22:30

22:30

Pj Masks

22:30 a 22:42

22:42

Pj Masks

22:42 a 22:54

22:54

¡A comer!

22:54 a 22:59

22:59

Zou

22:59 a 23:11

23:11

¡A comer!

23:11 a 23:15

23:15

Art Attack

23:15 a 23:40

23:40

Art Attack

23:40 a 00:05

00:05

Art Attack

00:05 a 00:30

00:30

Art Attack

00:30 a 00:54

00:54

¡A comer!

00:54 a 00:58

00:58

¡A comer!

00:58 a 01:03

01:03

Art Attack

01:03 a 01:26

01:26

Art Attack

01:26 a 01:50

01:50

Art Attack

01:50 a 02:13

02:13

Art Attack

02:13 a 02:36

02:36

¡A comer!

02:36 a 02:40

02:40

Art Attack

02:40 a 03:04

03:04

Art Attack

03:04 a 03:28

03:28

Art Attack

03:28 a 03:52

03:52

Art Attack

03:52 a 04:16

04:16

¡A comer!

04:16 a 04:20

04:20

¡A comer!

04:20 a 04:25

04:25

Art Attack

04:25 a 04:48

04:48

Art Attack

04:48 a 05:12

05:12

Art Attack

05:12 a 05:36

05:36

Art Attack

05:36 a 06:00

06:00
06:24

Los Cuentos De Minnie

06:24 a 06:27

06:27

Los Cuentos De Minnie

06:27 a 06:30

06:30

Doctora Juguetes

06:30 a 06:42

06:42

Doctora Juguetes

06:42 a 06:55

06:55

Tsum Tsum

06:55 a 06:58

06:58

Tsum Tsum

06:58 a 07:00

07:00

La Princesa Sofía

07:00 a 07:23

07:23

¡A comer!

07:23 a 07:27

07:27

¡A comer!

07:27 a 07:31

07:31

Pj Masks

07:31 a 07:43

07:43

Pj Masks

07:43 a 07:56

07:56
08:00
08:26

Mickey Mousejercicios

08:26 a 08:29

08:29

Ricitos y Osito

08:29 a 08:53

08:53

¡A comer!

08:53 a 08:57

08:57

¡A comer!

08:57 a 09:01

09:01

La Guardia del León

09:01 a 09:26

09:26

¡Luces, Cámara, Lexi!

09:26 a 09:29

09:29

Doctora Juguetes

09:29 a 09:42

09:42
09:45
10:10

La Princesa Sofía

10:10 a 10:36

10:36

Los Cuentos De Minnie

10:36 a 10:39

10:39

Pj Masks

10:39 a 10:53

10:53

¡Es Imbungasionante!

10:53 a 10:55

10:55

Zou

10:55 a 11:09

11:09

Conecta con Miles

11:09 a 11:10

11:10

La Guardia del León

11:10 a 11:35

11:35
12:00

La Princesa Sofía

12:00 a 12:48

12:48

Los Cuentos De Minnie

12:48 a 12:51

12:51

Los Cuentos De Minnie

12:51 a 12:54

12:54
12:58
13:02

La Princesa Sofía

13:02 a 13:26

13:26
13:30

La Princesa Sofía

13:30 a 13:55

13:55

Los Cuentos De Minnie

13:55 a 13:59

13:59

Doctora Juguetes

13:59 a 14:13

14:13

¡Luces, Cámara, Lexi!

14:13 a 14:16

14:16

La Guardia del León

14:16 a 14:41

14:41
14:44
15:10

Mickey Mousejercicios

15:10 a 15:14

15:14

Miles del Futuro

15:14 a 15:29

15:29

Conecta con Miles

15:29 a 15:30

15:30

Pj Masks

15:30 a 15:42

15:42

Pj Masks

15:42 a 15:57

15:57
16:01

Ricitos y Osito

16:01 a 16:13

16:13

Ricitos y Osito

16:13 a 16:26

16:26

Mickey Mousejercicios

16:26 a 16:30

16:30

La Guardia del León

16:30 a 16:53

16:53
16:57
17:00
17:24

¡Es Imbungasionante!

17:24 a 17:27

17:27

¡Es Imbungasionante!

17:27 a 17:30

17:30

Pj Masks

17:30 a 17:42

17:42

Pj Masks

17:42 a 17:56

17:56
18:00
18:12
18:26
18:30

La Princesa Sofía

18:30 a 18:55

18:55

¡Luces, Cámara, Lexi!

18:55 a 19:00

19:00

Pj Masks

19:00 a 19:12

19:12

Pj Masks

19:12 a 19:24

19:24

¡Es Imbungasionante!

19:24 a 19:27

19:27

¡Es Imbungasionante!

19:27 a 19:30

19:30

La Guardia del León

19:30 a 19:53

19:53
19:57
20:00

La Guardia del León

20:00 a 20:23

20:23

Mickey Mousejercicios

20:23 a 20:27

20:27

Mickey Mousejercicios

20:27 a 20:30

20:30
20:56

¡A comer!

20:56 a 21:00

21:00

Pj Masks

21:00 a 21:12

21:12

Pj Masks

21:12 a 21:24

21:24

Tsum Tsum

21:24 a 21:27

21:27

Tsum Tsum

21:27 a 21:30

21:30

Doctora Juguetes

21:30 a 21:42

21:42

Doctora Juguetes

21:42 a 21:55

21:55

La Princesa Sofía

21:55 a 22:20

22:20
22:25

Los Cuentos De Minnie

22:25 a 22:30

22:30

Pj Masks

22:30 a 22:42

22:42

Pj Masks

22:42 a 22:54

22:54

¡A comer!

22:54 a 22:59

22:59

Zou

22:59 a 23:11

23:11

¡A comer!

23:11 a 23:15

23:15

Art Attack

23:15 a 23:40

23:40

Art Attack

23:40 a 00:05