ABC.es

laGuíaTV

patrocinado por .

Programación Playhouse Disney

Programacion TV

00:05

Art Attack

00:05 a 00:30

00:30

Art Attack

00:30 a 00:54

00:54

¡A comer!

00:54 a 00:58

00:58

¡A comer!

00:58 a 01:03

01:03

Art Attack

01:03 a 01:26

01:26

Art Attack

01:26 a 01:50

01:50

Art Attack

01:50 a 02:13

02:13

Art Attack

02:13 a 02:36

02:36

¡A comer!

02:36 a 02:40

02:40

Art Attack

02:40 a 03:04

03:04

Art Attack

03:04 a 03:28

03:28

Art Attack

03:28 a 03:52

03:52

Art Attack

03:52 a 04:16

04:16

¡A comer!

04:16 a 04:20

04:20

¡A comer!

04:20 a 04:25

04:25

Art Attack

04:25 a 04:48

04:48

Art Attack

04:48 a 05:12

05:12

Art Attack

05:12 a 05:36

05:36

Art Attack

05:36 a 06:00

06:00

Pj Masks

06:00 a 06:13

06:13

Conecta con Miles

06:13 a 06:14

06:14

Zou

06:14 a 06:26

06:26

¡A comer!

06:26 a 06:30

06:30

Ricitos y Osito

06:30 a 06:42

06:42

Ricitos y Osito

06:42 a 06:54

06:54

Los Cuentos De Minnie

06:54 a 06:57

06:57

Los Cuentos De Minnie

06:57 a 07:01

07:01

La Princesa Sofía

07:01 a 07:25

07:25

Elena de Ávalor

07:25 a 07:50

07:50

Vampirina

07:50 a 08:02

08:02

Pj Masks Music Videos

08:02 a 08:05

08:05
08:29
08:42

Tsum Tsum

08:42 a 08:46

08:46

Pj Masks

08:46 a 09:00

09:00

Ricitos y Osito

09:00 a 09:12

09:12

Ricitos y Osito

09:12 a 09:24

09:24

Mickey Mousejercicios

09:24 a 09:29

09:29

Ricitos y Osito

09:29 a 09:41

09:41

Ricitos y Osito

09:41 a 09:53

09:53
09:57
10:01
10:25
10:47

Los Cuentos De Minnie

10:47 a 10:51

10:51

Los Cuentos De Minnie

10:51 a 10:57

10:57

Nina ya es mayor

10:57 a 11:00

11:00

La Princesa Sofía

11:00 a 11:24

11:24

Tsum Tsum

11:24 a 11:28

11:28

Tsum Tsum

11:28 a 11:31

11:31
11:53
11:57

¡Es Imbungasionante!

11:57 a 12:00

12:00

La Casa de Mickey Mouse

12:00 a 12:44

12:44

¡A comer!

12:44 a 12:49

12:49

Tsum Tsum

12:49 a 12:52

12:52

Tsum Tsum

12:52 a 12:55

12:55

¡Luces, Cámara, Lexi!

12:55 a 12:59

12:59

Pj Masks

12:59 a 13:12

13:12

Pj Masks

13:12 a 13:25

13:25

¡A comer!

13:25 a 13:29

13:29

¡A comer!

13:29 a 13:33

13:33

Doctora Juguetes

13:33 a 13:46

13:46

La Princesa Sofía

13:46 a 14:10

14:10

¡A comer!

14:10 a 14:15

14:15

Elena de Ávalor

14:15 a 14:38

14:38

Los Cuentos De Minnie

14:38 a 14:42

14:42

Los Cuentos De Minnie

14:42 a 14:45

14:45

Zou

14:45 a 14:57

14:57

¡Es Imbungasionante!

14:57 a 15:00

15:00
15:24

Vampirina

15:24 a 15:37

15:37

¡A comer!

15:37 a 15:41

15:41

¡A comer!

15:41 a 15:45

15:45

Miles del Futuro

15:45 a 15:58

15:58

Conecta con Miles

15:58 a 15:59

15:59

Conecta con Miles

15:59 a 16:00

16:00

La Guardia del León

16:00 a 16:22

16:22

¡A comer!

16:22 a 16:27

16:27

¡A comer!

16:27 a 16:31

16:31

La Princesa Sofía

16:31 a 16:54

16:54

Tsum Tsum

16:54 a 16:58

16:58

Tsum Tsum

16:58 a 17:00

17:00
17:23
17:46
17:50

Los Cuentos De Minnie

17:50 a 17:53

17:53

Los Cuentos De Minnie

17:53 a 17:56

17:56

Miles del Futuro

17:56 a 18:10

18:10

Pj Masks

18:10 a 18:24

18:24

Pj Masks Music Videos

18:24 a 18:26

18:26

¡A comer!

18:26 a 18:30

18:30

Pj Masks

18:30 a 18:42

18:42

Pj Masks

18:42 a 18:54

18:54

¡A comer!

18:54 a 18:59

18:59

¡A comer!

18:59 a 19:03

19:03
19:27

¡Es Imbungasionante!

19:27 a 19:30

19:30

Doctora Juguetes

19:30 a 19:42

19:42

Doctora Juguetes

19:42 a 19:54

19:54
19:57
20:00
20:12
20:26

La Guardia del León

20:26 a 20:49

20:49

¡A comer!

20:49 a 20:53

20:53

¡A comer!

20:53 a 20:57

20:57

Los Cuentos De Minnie

20:57 a 21:01

21:01

Pj Masks

21:01 a 21:13

21:13

Pj Masks

21:13 a 21:26

21:26

Pj Masks

21:26 a 21:38

21:38

Pj Masks

21:38 a 21:51

21:51
21:55

La Princesa Sofía

21:55 a 22:19

22:19
22:43

Los Cuentos De Minnie

22:43 a 22:46

22:46

Los Cuentos De Minnie

22:46 a 22:50

22:50

La Colmena Feliz

22:50 a 22:58

22:58

¡Es Imbungasionante!

22:58 a 23:00

23:00

Zou

23:00 a 23:12

23:12

Nina ya es mayor

23:12 a 23:15

23:15

Art Attack

23:15 a 23:40

23:40

Art Attack

23:40 a 00:05

00:05

Art Attack

00:05 a 00:30

00:30

Art Attack

00:30 a 00:54

00:54

¡A comer!

00:54 a 00:58

00:58

¡A comer!

00:58 a 01:03

01:03

Art Attack

01:03 a 01:26

01:26

Art Attack

01:26 a 01:50

01:50

Art Attack

01:50 a 02:13

02:13

Art Attack

02:13 a 02:36

02:36

¡A comer!

02:36 a 02:40

02:40

Art Attack

02:40 a 03:04

03:04

Art Attack

03:04 a 03:28

03:28

Art Attack

03:28 a 03:52

03:52

Art Attack

03:52 a 04:16

04:16

¡A comer!

04:16 a 04:20

04:20

¡A comer!

04:20 a 04:25

04:25

Art Attack

04:25 a 04:48

04:48

Art Attack

04:48 a 05:12

05:12

Art Attack

05:12 a 05:36

05:36

Art Attack

05:36 a 06:00

06:00

Vampirina

06:00 a 06:14

06:14

La Princesa Sofía

06:14 a 06:38

06:38

¡A comer!

06:38 a 06:42

06:42

¡A comer!

06:42 a 06:46

06:46
07:08

¡A comer!

07:08 a 07:12

07:12

¡A comer!

07:12 a 07:16

07:16

La Guardia del León

07:16 a 07:40

07:40

¡A comer!

07:40 a 07:44

07:44

Pj Masks

07:44 a 07:57

07:57
08:00

Ricitos y Osito

08:00 a 08:12

08:12

Ricitos y Osito

08:12 a 08:25

08:25

Mickey Mousejercicios

08:25 a 08:29

08:29

Ricitos y Osito

08:29 a 08:41

08:41

Ricitos y Osito

08:41 a 08:54

08:54

¡Es Imbungasionante!

08:54 a 08:57

08:57

¡Es Imbungasionante!

08:57 a 09:00

09:00
09:23

Los Cuentos De Minnie

09:23 a 09:27

09:27

Los Cuentos De Minnie

09:27 a 09:32

09:32

Zou

09:32 a 09:43

09:43

Zou

09:43 a 09:56

09:56

Pj Masks

09:56 a 10:10

10:10

Zou

10:10 a 10:22

10:22

Nina ya es mayor

10:22 a 10:25

10:25

La Casa de Mickey Mouse

10:25 a 10:49

10:49
10:52
10:55

La Guardia del León

10:55 a 11:17

11:17

¡A comer!

11:17 a 11:21

11:21

¡A comer!

11:21 a 11:25

11:25

La Guardia del León

11:25 a 11:47

11:47

¡A comer!

11:47 a 11:51

11:51
12:05

Doctora Juguetes

12:05 a 12:17

12:17

Doctora Juguetes

12:17 a 12:30

12:30

¡A comer!

12:30 a 12:34

12:34

La Princesa Sofía

12:34 a 12:57

12:57
13:01

La Princesa Sofía

13:01 a 13:23

13:23

Tsum Tsum

13:23 a 13:26

13:26

Tsum Tsum

13:26 a 13:29

13:29

Pj Masks

13:29 a 13:41

13:41

Pj Masks

13:41 a 13:53

13:53
13:57
14:00

Pj Masks

14:00 a 14:14

14:14

Vampirina

14:14 a 14:25

14:25

Los Cuentos De Minnie

14:25 a 14:30

14:30

Elena de Ávalor

14:30 a 14:54

14:54
14:57

Los Cuentos De Minnie

14:57 a 15:00

15:00

La Princesa Sofía

15:00 a 15:23

15:23

¡A comer!

15:23 a 15:27

15:27

¡A comer!

15:27 a 15:31

15:31

Doctora Juguetes

15:31 a 15:43

15:43

Doctora Juguetes

15:43 a 15:56

15:56

Los Cuentos De Minnie

15:56 a 16:00

16:00

Ricitos y Osito

16:00 a 16:12

16:12

Ricitos y Osito

16:12 a 16:25

16:25

Mickey Mousejercicios

16:25 a 16:30

16:30

La Guardia del León

16:30 a 16:53

16:53
16:57
17:00
17:25

Vampirina

17:25 a 17:37

17:37

¡Es Imbungasionante!

17:37 a 17:41

17:41

¡Es Imbungasionante!

17:41 a 17:43

17:43

Pj Masks

17:43 a 17:56

17:56
18:00

Doctora Juguetes

18:00 a 18:13

18:13

Doctora Juguetes

18:13 a 18:26

18:26
18:30

La Princesa Sofía

18:30 a 18:53

18:53

Tsum Tsum

18:53 a 18:57

18:57

Tsum Tsum

18:57 a 19:00

19:00

Pj Masks

19:00 a 19:12

19:12

Pj Masks

19:12 a 19:24

19:24

¡Es Imbungasionante!

19:24 a 19:27

19:27

¡Es Imbungasionante!

19:27 a 19:30

19:30

Ricitos y Osito

19:30 a 19:42

19:42

Ricitos y Osito

19:42 a 19:54

19:54
19:57
20:00

La Guardia del León

20:00 a 20:23

20:23

Mickey Mousejercicios

20:23 a 20:26

20:26

Mickey Mousejercicios

20:26 a 20:30

20:30
20:54

¡A comer!

20:54 a 20:58

20:58

Vampirina

20:58 a 21:12

21:12

Pj Masks

21:12 a 21:25

21:25

Tsum Tsum

21:25 a 21:27

21:27

Tsum Tsum

21:27 a 21:30

21:30

Doctora Juguetes

21:30 a 21:55

21:55
22:00

La Princesa Sofía

22:00 a 22:25

22:25

Los Cuentos De Minnie

22:25 a 22:30

22:30

Pj Masks

22:30 a 22:42

22:42

Pj Masks

22:42 a 22:55

22:55

¡A comer!

22:55 a 22:59

22:59

Zou

22:59 a 23:11

23:11

¡A comer!

23:11 a 23:15

23:15

Art Attack

23:15 a 23:40

23:40

Art Attack

23:40 a 00:05

00:05

Art Attack

00:05 a 00:30

00:30

Art Attack

00:30 a 00:54

00:54

¡A comer!

00:54 a 00:58

00:58

¡A comer!

00:58 a 01:03

01:03

Art Attack

01:03 a 01:26

01:26

Art Attack

01:26 a 01:50

01:50

Art Attack

01:50 a 02:13

02:13

Art Attack

02:13 a 02:36

02:36

¡A comer!

02:36 a 02:40

02:40

Art Attack

02:40 a 03:04

03:04

Art Attack

03:04 a 03:28

03:28

Art Attack

03:28 a 03:52

03:52

Art Attack

03:52 a 04:16

04:16

¡A comer!

04:16 a 04:20

04:20

¡A comer!

04:20 a 04:25

04:25

Art Attack

04:25 a 04:48

04:48

Art Attack

04:48 a 05:12

05:12

Art Attack

05:12 a 05:36

05:36

Art Attack

05:36 a 06:00

06:00

Vampirina

06:00 a 06:14

06:14

La Princesa Sofía

06:14 a 06:38

06:38

¡A comer!

06:38 a 06:42

06:42

¡A comer!

06:42 a 06:46

06:46
07:08

¡A comer!

07:08 a 07:12

07:12

¡A comer!

07:12 a 07:16

07:16

La Guardia del León

07:16 a 07:40

07:40

¡A comer!

07:40 a 07:44

07:44

Pj Masks

07:44 a 07:57

07:57
08:00

Ricitos y Osito

08:00 a 08:12

08:12

Ricitos y Osito

08:12 a 08:25

08:25

Mickey Mousejercicios

08:25 a 08:29

08:29

Ricitos y Osito

08:29 a 08:41

08:41

Ricitos y Osito

08:41 a 08:54

08:54

¡Es Imbungasionante!

08:54 a 08:57

08:57

¡Es Imbungasionante!

08:57 a 09:00

09:00
09:23

Los Cuentos De Minnie

09:23 a 09:27

09:27

Los Cuentos De Minnie

09:27 a 09:32

09:32

Zou

09:32 a 09:43

09:43

Zou

09:43 a 09:56

09:56

Pj Masks

09:56 a 10:10

10:10

Zou

10:10 a 10:22

10:22

Nina ya es mayor

10:22 a 10:25

10:25

La Casa de Mickey Mouse

10:25 a 10:49

10:49
10:52
10:55

La Guardia del León

10:55 a 11:17

11:17

¡A comer!

11:17 a 11:21

11:21

¡A comer!

11:21 a 11:25

11:25

La Guardia del León

11:25 a 11:47

11:47

¡A comer!

11:47 a 11:51

11:51
12:05

Doctora Juguetes

12:05 a 12:17

12:17

Doctora Juguetes

12:17 a 12:30

12:30

¡A comer!

12:30 a 12:34

12:34

La Princesa Sofía

12:34 a 12:57

12:57
13:01

La Princesa Sofía

13:01 a 13:23

13:23

Tsum Tsum

13:23 a 13:26

13:26

Tsum Tsum

13:26 a 13:29

13:29

Pj Masks

13:29 a 13:41

13:41

Pj Masks

13:41 a 13:53

13:53
13:57
14:00

Pj Masks

14:00 a 14:14

14:14

Vampirina

14:14 a 14:25

14:25

Los Cuentos De Minnie

14:25 a 14:30

14:30

Elena de Ávalor

14:30 a 14:54

14:54
14:57

Los Cuentos De Minnie

14:57 a 15:00

15:00

La Princesa Sofía

15:00 a 15:23

15:23

¡A comer!

15:23 a 15:27

15:27

¡A comer!

15:27 a 15:31

15:31

Doctora Juguetes

15:31 a 15:43

15:43

Doctora Juguetes

15:43 a 15:56

15:56

Los Cuentos De Minnie

15:56 a 16:00

16:00

Ricitos y Osito

16:00 a 16:12

16:12

Ricitos y Osito

16:12 a 16:25

16:25

Mickey Mousejercicios

16:25 a 16:30

16:30

La Guardia del León

16:30 a 16:53

16:53
16:57
17:00
17:25

Vampirina

17:25 a 17:37

17:37

¡Es Imbungasionante!

17:37 a 17:41

17:41

¡Es Imbungasionante!

17:41 a 17:43

17:43

Pj Masks

17:43 a 17:56

17:56
18:00

Doctora Juguetes

18:00 a 18:13

18:13

Doctora Juguetes

18:13 a 18:26

18:26
18:30

La Princesa Sofía

18:30 a 18:53

18:53

Tsum Tsum

18:53 a 18:57

18:57

Tsum Tsum

18:57 a 19:00

19:00

Pj Masks

19:00 a 19:12

19:12

Pj Masks

19:12 a 19:24

19:24

¡Es Imbungasionante!

19:24 a 19:27

19:27

¡Es Imbungasionante!

19:27 a 19:30

19:30

Ricitos y Osito

19:30 a 19:42

19:42

Ricitos y Osito

19:42 a 19:54

19:54
19:57
20:00

La Guardia del León

20:00 a 20:23

20:23

Mickey Mousejercicios

20:23 a 20:26

20:26

Mickey Mousejercicios

20:26 a 20:30

20:30
20:54

¡A comer!

20:54 a 20:58

20:58

Vampirina

20:58 a 21:12

21:12

Pj Masks

21:12 a 21:25

21:25

Tsum Tsum

21:25 a 21:27

21:27

Tsum Tsum

21:27 a 21:30

21:30

Doctora Juguetes

21:30 a 21:42

21:42

Doctora Juguetes

21:42 a 21:55

21:55
22:00

La Princesa Sofía

22:00 a 22:25

22:25

Los Cuentos De Minnie

22:25 a 22:30

22:30

Pj Masks

22:30 a 22:42

22:42

Pj Masks

22:42 a 22:55

22:55

¡A comer!

22:55 a 22:59

22:59

Zou

22:59 a 23:11

23:11

¡A comer!

23:11 a 23:15

23:15

Art Attack

23:15 a 23:40

23:40

Art Attack

23:40 a 00:05

00:05

Art Attack

00:05 a 00:30

00:30

Art Attack

00:30 a 00:54

00:54

¡A comer!

00:54 a 00:58

00:58

¡A comer!

00:58 a 01:03

01:03

Art Attack

01:03 a 01:26

01:26

Art Attack

01:26 a 01:50

01:50

Art Attack

01:50 a 02:13

02:13

Art Attack

02:13 a 02:36

02:36

¡A comer!

02:36 a 02:40

02:40

Art Attack

02:40 a 03:04

03:04

Art Attack

03:04 a 03:28

03:28

Art Attack

03:28 a 03:52

03:52

Art Attack

03:52 a 04:16

04:16

¡A comer!

04:16 a 04:20

04:20

¡A comer!

04:20 a 04:25

04:25

Art Attack

04:25 a 04:48

04:48

Art Attack

04:48 a 05:12

05:12

Art Attack

05:12 a 05:36

05:36

Art Attack

05:36 a 06:00

06:00

Vampirina

06:00 a 06:14

06:14

La Princesa Sofía

06:14 a 06:38

06:38

¡A comer!

06:38 a 06:42

06:42

¡A comer!

06:42 a 06:46

06:46
07:08

¡A comer!

07:08 a 07:12

07:12

¡A comer!

07:12 a 07:16

07:16

La Guardia del León

07:16 a 07:40

07:40

¡A comer!

07:40 a 07:44

07:44

Pj Masks

07:44 a 07:57

07:57
08:00

Ricitos y Osito

08:00 a 08:12

08:12

Ricitos y Osito

08:12 a 08:25

08:25

Mickey Mousejercicios

08:25 a 08:29

08:29

Ricitos y Osito

08:29 a 08:41

08:41

Ricitos y Osito

08:41 a 08:54

08:54

¡Es Imbungasionante!

08:54 a 08:57

08:57

¡Es Imbungasionante!

08:57 a 09:00

09:00
09:23

Los Cuentos De Minnie

09:23 a 09:27

09:27

Los Cuentos De Minnie

09:27 a 09:32

09:32

Zou

09:32 a 09:43

09:43

Zou

09:43 a 09:56

09:56

Pj Masks

09:56 a 10:10

10:10

Zou

10:10 a 10:22

10:22

Nina ya es mayor

10:22 a 10:25

10:25

La Casa de Mickey Mouse

10:25 a 10:49

10:49
10:52
10:55

La Guardia del León

10:55 a 11:17

11:17

¡A comer!

11:17 a 11:21

11:21

¡A comer!

11:21 a 11:25

11:25

La Guardia del León

11:25 a 11:47

11:47

¡A comer!

11:47 a 11:51

11:51
12:05

Doctora Juguetes

12:05 a 12:17

12:17

Doctora Juguetes

12:17 a 12:30

12:30

¡A comer!

12:30 a 12:34

12:34

La Princesa Sofía

12:34 a 12:57

12:57
13:01

La Princesa Sofía

13:01 a 13:24

13:24

Tsum Tsum

13:24 a 13:26

13:26

Tsum Tsum

13:26 a 13:29

13:29

Pj Masks

13:29 a 13:41

13:41

Pj Masks

13:41 a 13:53

13:53
13:57
14:00

Pj Masks

14:00 a 14:14

14:14

Vampirina

14:14 a 14:25

14:25

Los Cuentos De Minnie

14:25 a 14:30

14:30

Elena de Ávalor

14:30 a 14:54

14:54
14:57
15:00

La Princesa Sofía

15:00 a 15:23

15:23

¡A comer!

15:23 a 15:27

15:27

¡A comer!

15:27 a 15:31

15:31

Doctora Juguetes

15:31 a 15:43

15:43

Doctora Juguetes

15:43 a 15:56

15:56

Los Cuentos De Minnie

15:56 a 16:00

16:00

Ricitos y Osito

16:00 a 16:12

16:12

Ricitos y Osito

16:12 a 16:25

16:25

Mickey Mousejercicios

16:25 a 16:30

16:30

La Guardia del León

16:30 a 16:53

16:53
16:57
17:00
17:25

Vampirina

17:25 a 17:37

17:37

¡Es Imbungasionante!

17:37 a 17:41

17:41

¡Es Imbungasionante!

17:41 a 17:43

17:43

Pj Masks

17:43 a 17:56

17:56
18:00

Doctora Juguetes

18:00 a 18:13

18:13

Doctora Juguetes

18:13 a 18:26

18:26
18:30

La Princesa Sofía

18:30 a 18:53

18:53

Tsum Tsum

18:53 a 18:57

18:57
19:00

Pj Masks

19:00 a 19:12

19:12

Pj Masks

19:12 a 19:24

19:24

¡Es Imbungasionante!

19:24 a 19:27

19:27

¡Es Imbungasionante!

19:27 a 19:30

19:30

Ricitos y Osito

19:30 a 19:42

19:42

Ricitos y Osito

19:42 a 19:54

19:54
19:57
20:00

La Guardia del León

20:00 a 20:23

20:23

Mickey Mousejercicios

20:23 a 20:26

20:26

Mickey Mousejercicios

20:26 a 20:30

20:30
20:54

¡A comer!

20:54 a 20:58

20:58

Vampirina

20:58 a 21:12

21:12

Pj Masks

21:12 a 21:25

21:25

Tsum Tsum

21:25 a 21:27

21:27

Tsum Tsum

21:27 a 21:30

21:30

Doctora Juguetes

21:30 a 21:42

21:42

Doctora Juguetes

21:42 a 21:55

21:55
22:00

La Princesa Sofía

22:00 a 22:25

22:25

Los Cuentos De Minnie

22:25 a 22:30

22:30

Pj Masks

22:30 a 22:42

22:42

Pj Masks

22:42 a 22:55

22:55

¡A comer!

22:55 a 22:59

22:59

Zou

22:59 a 23:11

23:11

¡A comer!

23:11 a 23:15

23:15

Art Attack

23:15 a 23:40

23:40

Art Attack

23:40 a 00:05